Pamiętajmy o ogrodach Pamiętajmy o ogrodach
Strona Główwna
Happening Pamiętajmy o ogrodach Przeprowadzenie konkursu wiedzy Galeria Ogłoszenie wyników konkursu plastycznego Pomiary stanu powietrza
Przedstawienie prezentacji na temat odnawialnych źródeł energii i ich wpływu na klimat zajęcia warsztatowe Wpływ biocenozy mokradłowej
Wyjazd do Roztoczańskiego Parku Narodowego i zajęcia w Ośrodku Edukacyjno- Muzealnym Zakup zestawu do badania stanu powietrza