Ruszamy z ogólnopolskim konkursem skierowanym do przedszkoli publicznych i niepublicznych „Dbaj o swoje przedszkole”.

Poprzez konkurs chcielibyśmy zachęcić najmłodszych do pomocy rodzicom i opiekunom w codziennych porządkach. Dzieci, które sprzątają po sobie i pomagają w tej czynności rówieśnikom, charakteryzują się większą empatią, rozumieją potrzeby innych, dzięki czemu potrafią budować silne relacje międzyludzkie. Jeżeli pozwolimy im opowiedzieć, w jaki sposób utrzymują porządek w swoim przedszkolu, zmotywujemy je do dalszej pracy. Nareszcie będą mogły pochwalić się swoimi dokonaniami!

Aby wziąć udział w konkursie, należy nagrać maksymalnie 90-sekundowy film z wypowiedziami dzieci o tym, jak dbają o porządek w swoim przedszkolu. Każdy uczestnik może wysłać maksymalnie jeden filmik. Gotowe nagranie należy umieścić na portalu YouTube.

Kolejny krok to wypełnienie formularza na stronie: https://www.swiatworkow.pl/konkurs/

SUMA NAGRÓD: 8000 zł.

I miejsce: 3000 zł

II miejsce: 2000 zł

III miejsce: 1000 zł

Nagroda publiczności: 2000 zł

 Konkurs trwa do 6 czerwca 2018 roku.

 Regulamin dostępnym pod adresem: https://www.swiatworkow.pl/konkurs/regulamin/

 

 

 

 

W związku z możliwością aplikowania o środki zewnętrzne w ramach PROJEKTU GRANTOWEGO „W SIECI BEZ BARIER” realizowanego w ramach III osi priorytetowej Cyfrowe kompetencje społeczeństwa Działania 3.1. Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

 

Zapraszamy osoby z Gminy Tyszowce chętne do zgłoszenia się i udziału w następujących blokach szkoleniowych:

- Rodzic w Internecie

- Mój biznes w sieci

- Moje finanse i transakcje w sieci

- Działam w sieciach społecznościowych

- Tworzę własną stronę internetową ( blog)

- Rolnik w sieci

- Kultura w sieci

Preferowane osoby do udziału w projekcie w wieku od 25 – 64 lat w tym kobiety i mężczyźni, osoby niepełnosprawne.

Udział w projekcie jest bezpłatny

Zapisy przyjmowane są do 08.06.2018 r. w pokoju nr. 2 Urzędu Miejskiego w Tyszowcach lub Samorządowe Centrum Kultury w Tyszowcach. 

 

Jeżeli w danej miejscowości znajdzie się grupa 12-stu osób chętnych do udziału w projekcie zajęcia będą realizowane w miejscowej świetlic.